Tisková zpráva 2018

Tisková zpráva 2018

Letošním novým leitmotivem projektu Nejlepší spolupráce roku je analýza a hodnocení finanční úspěšnosti (či neúspěšnosti) investic do vědy a výzkumu v soukromé sféře. Sdružení pro zahraniční investice – AFI spolu s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) proto uspořádalo 5. června již sedmý slavnostní večer tohoto projektu v prostorách České spořitelny v Rytířské ulici v Praze.

Letošní koncept byl od všech předchozích ročníků odlišný. Nejednalo se totiž o soutěž mezi projekty jako tomu bylo dříve, ale ústředním bodem byla pro letošek moderovaná panelová diskuze na téma komercionalizace R&D, ve které vystoupili čtyři diskutující a prezentovali projekty, jež se v několikaletém odstupu od uvedení na trh ukázaly jako úspěšné, a to nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích. Cílem zhruba hodinové diskuze nebylo projekty detailně představovat a popisovat, nýbrž hovořit o spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou jako takovou, o úskalích projektů, příkladech dobré praxe či doporučeních pro další řešitele. Vystupovali pan Jindřich Houžvička ze společnosti CRYTUR, prof. Miroslav Václavík z VÚTS spolu se zástupcem firmy TOS Varnsdorf panem Jánem Pagáčem a doc. Karel Volenec ze společnosti ELLA-CS, za moderace Aleše Vlka. Po panelové diskusi následovala networkingová část večera, kterou mohli diváci využít mimo jiné i k dalšímu hovoru o nastolené problematice.

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice – AFI: „Věříme, že naše akce vytváří vhodnou platformu pro setkávání všech zainteresovaných stran a nastartuje diskusi o tom, co je skutečně důležité při hodnocení úspěšné komercionalizace vědy a výzkumu – tedy měřítek finanční a obchodní úspěšnosti produktů. Považujeme za důležité hovořit o komerčních úspěších české vědy a propagovat i příklady dobré spolupráce, které mohou sloužit jako inspirace pro další subjekty.“

Cílem této akce v minulých ročnících bylo vybrat a ocenit nejlepší inovativní počiny vzniklé na základě spolupráce mezi veřejnou a firemní sférou. Co naopak zůstalo stejné je záměr zviditelnit a propagovat společné projekty mezi vysokými školami a výzkumnými institucemi na straně jedné a firemní sférou na straně druhé, motivovat ke zintenzivnění vzájemné spolupráce a zvyšovat povědomí o jejím významu.

Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR: „Všechny zúčastněné firmy ukázaly, že spolupráce s akademickou sférou je pro soukromý sektor přínosná, jak ve výměně know-how, výzkumného zázemí, tak i v synergickém efektu. Tato kooperace však vyžaduje dlouhodobou komunikaci. Proto jsme velmi rádi, že v případě všech zúčastněných společností napomáhá Technologická agentura stavět mosty mezi výzkumnou a komerční sférou.“

Silvana Jirotková, generální ředitelka CzechInvestu: „Spolupráce podniků s výzkumně-vývojovou sférou je jedním z nejdůležitějších předpokladů jejich dalšího úspěšného rozvoje. CzechInvest má v této oblasti mnohaleté zkušenosti, a to i s mezinárodním přesahem, díky čemuž jsme schopni propojit podnikatele s těmi správnými partnery.“

Záštitu nad 7. ročníkem Nejlepší spolupráce roku převzali předseda vlády a předseda Rady pro vědu, výzkum a inovace Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Hlavním partnerem projektu je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, partnerem Česká spořitelna, akci dále podpořili Akademie věd ČR, Česká exportní banka, Czech Trade, EGAP, Svaz průmyslu a obchodu ČR a Zátiší Group.

Napsali o nás:

Hospodářské noviny

Close Menu