Aktuality

Tisková zpráva 2018

Letošním novým leitmotivem projektu Nejlepší spolupráce roku je analýza a hodnocení finanční úspěšnosti (či neúspěšnosti) investic do vědy a výzkumu v soukromé sféře. Sdružení pro zahraniční investice – AFI spolu s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) proto uspořádalo 5. června již sedmý slavnostní večer tohoto projektu v prostorách České spořitelny v Rytířské ulici v Praze.

Více zde »

Tisková zpráva – Workshop na VÚT

Kvalitní inovační strategie ve firmách a programy podpory TA ČR a EGAP přispívají k uplatnitelnosti výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Platforma projektu Nejlepší spolupráce roku ve spolupráci s Technologickou agenturou (TA ČR) a Vysokým učením technickým v Brně (VUT) uspořádali dne 13. 12. 2017 v Brně workshop na téma Jak zvýšit uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Více zde »

Tisková zpráva 2017

Projekt Nejlepší spolupráce roku se zrodil před sedmi lety ve Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Jeho cílem je nejen zvyšování povědomí odborné i široké veřejnosti a masmédií o významu spolupráce vysokých škol/výzkumných organizací se soukromým sektorem a o praktických dopadech komercionalizace a transferu výzkumných poznatků do praxe, ale zvláště posílení vizibility všech těchto subjektů a výsledků jejich snažení a zatraktivnění naší země pro zahraniční investory.

Více zde »

nejlepsispolupraceroku.cz

  • +420 224 911 750-1
  • nsr@afi.cz
  • Štěpánská 11
    120 00, Praha 2
    Česká republika

Copyright 2019 © All rights Reserved.

Close Menu