Nejlepší spolupráce roku 
mezi firmami a výzkumnou sférou

Projekt & Historie

Organizátorem projektu Nejlepší spolupráce roku je Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Hlavním cílem je zvyšování povědomí o českém R&D prostředí a podpora toku nových či rozšíření stávajících investic v tomto sektoru s vyšší přidanou hodnotou. Cílem je zviditelnit zahraniční společnosti, které od začátku, nebo během svého působení v ČR realizují R&D činnost, ukázat a vyzdvihnout přínos zahraničních investic ve vědě a výzkumu za pomoci konkrétních příkladů. Projekt si mimo jiné klade za cíl podporovat efektivní využití českého inovačního potenciálu a marketingově propagovat dosažené výsledky českých vědecko-výzkumných kapacit v ČR a zahraničí.

Sdružení pro zahraniční investice jakožto hlavní organizátor momentálně hledá partnera/y akce, který by měl po organizační i obsahové stránce zájem přispět k rozvoji projektu a výše uvedených cílů.

Obzvláště nastalá situace tohoto roku ukazuje veřejnosti houževnatou a slibnou práci českých vědců na univerzitách, v podnicích a jiných výzkumných centrech v boji s koronavirem SARS-CoV-2. Nejen z těchto malých vítězství je zřejmé, že český inovační potenciál a jeho úspěchy je třeba podporovat a propagovat – ne pouze jako marketingovou značku, ale především nabídnout těm, co stojí za jeho úspěchy, možnost spolupracovat se zahraničními investory, jež mohou posunout jeho využití o krok dále.

 

Aktuality

Tisková zpráva 2018

Letošním novým leitmotivem projektu Nejlepší spolupráce roku je analýza a hodnocení finanční úspěšnosti (či neúspěšnosti) investic do vědy a výzkumu v soukromé sféře. Sdružení pro zahraniční investice – AFI spolu s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) proto uspořádalo 5. června již sedmý slavnostní večer tohoto projektu v prostorách České spořitelny v Rytířské ulici v Praze.

Více zde »

Organizátor

Spoluorganizátor 2018     Hlavní partner 2018  

Partner 2018

Supporting Partneři 2018

nejlepsispolupraceroku.cz

  • +420 224 911 750-1
  • nsr@afi.cz
  • Štěpánská 11
    120 00, Praha 2
    Česká republika

Copyright 2019 © All rights Reserved.

Close Menu