Tisková zpráva 2018

Letošním novým leitmotivem projektu Nejlepší spolupráce roku je analýza a hodnocení finanční úspěšnosti (či neúspěšnosti) investic do vědy a výzkumu v soukromé sféře. Sdružení pro zahraniční investice – AFI spolu s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) proto uspořádalo 5. června již sedmý slavnostní večer tohoto projektu v prostorách České spořitelny v Rytířské ulici v Praze.

Continue Reading
Tisková zpráva – Workshop na VÚT
Engineering students using a 3D printer in the lab, learning and technology concept

Tisková zpráva – Workshop na VÚT

Kvalitní inovační strategie ve firmách a programy podpory TA ČR a EGAP přispívají k uplatnitelnosti výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Platforma projektu Nejlepší spolupráce roku ve spolupráci s Technologickou agenturou (TA ČR) a Vysokým učením technickým v Brně (VUT) uspořádali dne 13. 12. 2017 v Brně workshop na téma Jak zvýšit uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Continue Reading

Tisková zpráva 2017

Projekt Nejlepší spolupráce roku se zrodil před sedmi lety ve Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Jeho cílem je nejen zvyšování povědomí odborné i široké veřejnosti a masmédií o významu spolupráce vysokých škol/výzkumných organizací se soukromým sektorem a o praktických dopadech komercionalizace a transferu výzkumných poznatků do praxe, ale zvláště posílení vizibility všech těchto subjektů a výsledků jejich snažení a zatraktivnění naší země pro zahraniční investory.

Continue Reading
Close Menu